Hämtar information

Överklaga beslut

Vårt mål är att ha försäkringsbranschens nöjdaste kunder men det händer givetvis att någon kund har en annan åsikt än vi. Läs om vad du ska göra om du är missnöjd med ett beslut och hur du kan få det omprövat. 

Prata med din handläggare

Ta alltid först kontakt med din handläggare. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Omprövning i vårt skaderåd

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du begära en prövning i skaderådet. Begäran ska vara skriftlig och skickas till din handläggare, som sedan lämnar den vidare till skaderådet. Försök att vara så utförlig som möjligt och beskriv vad du är missnöjd med.

Kontakta Polestar Insurances kundombuds­man

Du kan kostnadsfritt vända dig till Polestar Insurances kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat.

  • Skicka in din begäran om prövning inom 12 månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol.

Observera att ärenden som handläggs av TFF (Trafikförsäkringsföreningen) inte kan omprövas av kundombudsmannen. Önskar du ompröva ett sådant ärende, exempelvis en parkerings- eller smitningsskada, vänligen kontakta din handläggare.

Kontakta Polestar Insurances kundombudsman

Varför är Polestar Insurances kundombuds­man en del av If?

Polestar Insurance och If har samma kundombudsman eftersom Polestar Insurance ingår i If-koncernen sedan juni 2020.

Få ärendet omprövat av andra instanser

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Nämndens avdelning för försäkringsfrågor prövar tvister inom försäkringsområdet. Nämnden prövar dock inte tvister rörande medicinska bedömningar. Endast privatpersoner kan vända sig till ARN. Anmälan till ARN måste göras inom ett år från det att du framfört ditt klagomål till If.

Telefon: 08-508 860 00

ARN

Personförsäkringsnämnden (PFN)

Nämnden prövar tvister gällande personförsäkring som kräver en medicinsk bedömning. Nämnden prövar även tvister som gäller avslag – helt eller delvis – på ansökan om individuell personförsäkring. Ansökan om prövning i PFN måste göras inom ett år från det att du lämnat in ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

PFN

Nämnden för rättsskyddsfrågor (FNR)

Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och motsvarande del i trafikförsäkringen. Anmälan till
FNR måste göras inom ett år efter det att du framfört ditt klagomål till If.

Telefon: 08-522 787 20

FNR

Trafikskadenämnden

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden. If hjälper dig i samband med den obligatoriska prövningen. Det finns andra frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande. I dessa frågor kan du själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som finns på Trafikskadenämnden eller deras webb.

Trafikskadenämnden

Om du vill ha ärendet prövat av domstol

Tag kontakt med närmaste tingsrätt för information. Om du har en rättsskyddsförsäkring hos oss gäller denna på samma villkor även vid tvist mot If. Tänk på att du måste begära detta, inom viss tid, den s.k. preskriptionstiden. Detta gäller även om ärendet är under prövning hos andra instanser. Tiden är olika lång beroende på bl.a. vilken lag och vilket eventuellt avtal som gäller i ditt ärende. Närmare information om gällande preskriptionstid just i ditt ärende kan du få av handläggaren hos oss.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring, men prövar inte tvister.

Telefon: 0200-22 58 00

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Läs även

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas för ansökan till ARN, PFN och FNR.
EU-kommissionens onlineplattform

Dina rättigheter som konsument

Du kan få objektiv och kostnadsfri vägledning av olika konsument-organisationer. Läs mer om det hos Konsumenterna och Konsumentverket.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.