Hämtar information

Tilläggs­försäkringar

Komplettera din bilförsäkring med Plus – vårt mest heltäckande tilläggspaket för Polestar. Du får hyrbilsförsäkring, utökat skydd för olyckshändelser inne i bilen, självriskreducering och mycket mer.

Plus

Tilläggsförsäkringen Plus passar dig som har en Polestar som är yngre än tre år och har giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Saknar din bil personvagnsgaranti väljer du Bas

Detta ingår i Plus:

  • Hyrbil – om du råkar ut för en skada i Sverige som din bilförsäkring gäller för får du hyrbil i upp till 65 dagar. Vi står för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Om du är utomlands och bilen inte kan användas för fortsatt färd på grund av en skada som försäkringen gäller för, kan du få hyrbil i upp till 45 dagar. Vi betalar då hela dygns- och kilometerkostnaden.
  • 3 000 kronor lägre självrisk om du får en skada på bilen som ska ersättas av personvagnsgarantin.
  • Ersättning för skador inne i bilen – utökat skydd för plötsliga olyckshändelser inne i bilen, till exempel spillt kaffe eller att touchskärmen går sönder eller repas. Invändiga skador ersätts upp till 50 000 kronor på bilar upp till 15 år.
  • Sänkt självrisk vid skadegörelse – inte lika dyrt med repor och sönderskurna däck. Du har endast 1 000 kronor i självrisk på vagnskadeförsäkringen eller personvagnsgarantin om din bil har blivit utsatt för skadegörelse.
  • 0 kronor i vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur – vid kollision med djur får du ersättning för skadorna på bilen, samt ersättning för skadade kläder. Du slipper att betala grundsjälvrisken för vagnskadeförsäkringen eller personvagnsgarantin. Maximal ersättning för kläder är 2 000 kronor.
  • Ingen självrisk vid vagnskada utomlands – vid olycka utomlands med ett utlandsregistrerat fordon slipper du betala självrisken på din personvagnsgaranti eller vagnskadeförsäkring. Du måste ha registreringsnumret på det andra fordonet.
  • Nyckelförsäkring – det är lätt hänt att tappa bort bilnyckeln och med dagens avancerade låsteknik kan det tyvärr bli ganska kostsamt. Den här försäkringen ersätter förlorad eller skadad nyckel/nyckelkort. Självklart täcker den även omprogrammering av nyckel så att den fungerar med din bil. Maximal ersättning är 6 000 kronor och självrisken är 1 800 kronor.

Villkor för Plus

Andra tilläggsförsäkringar

Bas

Samma skydd som Plus men med skillnaden att Bas inte innehåller 3 000 kr lägre självrisk om du får en skada på bilen som ska ersättas av personvagnsgarantin.

Vi rekommenderar Plus om din Polestar är yngre än tre år.

Villkor Bas.

Care

Med Care får förare och passagerare vård efter olyckshändelse med bilen.

  • Du får tillgång till specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i Cares nätverk. Allmän vård garanterar idag att du får komma till en specialist inom 90 dagar, men med den här tilläggsförsäkringen får du kortare kötid och snabbare adekvat vård.
  • Försäkringen gäller alla i bilen upp till modellens maxantal. Ansvarstiden är fem år från olyckstillfället.
  • Cares individanpassade vård garanterar att du får exakt den hjälp som krävs för snabb rehabilitering, vare sig det handlar om operation, sjukgymnastik eller hjälpmedel.

Läs villkoren för Care

Självriskeliminering djurkollision

Med Självriskeliminering djurkollision slipper du hela självrisken om du krockar med ett djur och det blir skador på bilen. Försäkringen täcker också eventuella skador på kläder som du bar vid olyckstillfället. Maximal ersättning för kläder är 2 000 kronor.

Läs villkoren för Självriskeliminering djurkollision

Försäkra din Polestar

Vi hjälper dig att hitta den bästa försäkringslösningen för din bil.

Se rekommenderad försäkring 

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.