Hämtar information

Om Polestar Insurance

Tillsammans med Polestar Automotive Sweden AB arbetar vi ständigt med att förbättra våra försäkringar och vår service för att du ska känna dig trygg med att äga och köra en Polestar.

Polestar Insurance ingår i If-koncernen

If Skadeförsäkring AB (publ), Säte: Stockholm, org.nr: 516401-8102 är försäkringsgivare. Polestar Insurance ingår i If-koncernen sedan juni 2020. Ifs, och därmed Polestar Insurance verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring på denna sajt följer svensk lag. Läs mer om Ifs verksamhet.

Vill du kontakta Finansinspektionen går du in på www.fi.se eller mejlar till finansinspektionen@fi.se.

Information om försäkrings­givaren

Försäkringsgivare för Polestar Insurance är If Skadeförsäkring. Auktoriserade Polestar­handlare är anknutna försäkrings­förmedlare till Polestar Insurance, If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Polestar­handeln bryter mot god försäkrings­förmedlingssed på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet, står försäkringsgivaren för det skadestånd för ren förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från dig som kund.

Auktoriserade Polestarhandlare får ersättning från Polestar Insurance i form av besvärsersättning, max 95 kronor per nytecknad försäkring.

Om du vill framföra ett klagomål som rör Polestar­handelns förmedling av försäkring till dig, kan du vända dig till Polestar Insurance, Återförsäljar-supporttelefon 031-345 67 20.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.