Hämtar information

Självrisker Polestar

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv står för om du råkar ut för en skada som täcks av försäkringen. Här hittar du aktuella självrisker för Polestar Insurance och vad som gäller i olika situationer.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret

Trafik 0 kr *
Brand 0 kr, men 1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 0 kr om du har ett aktivt och godkänt larm. Saknar du larm är självrisken 1 800 kr. Läs i villkoren för detaljerad information.
Glas 100 kr vid lagning av ruta hos Polestar-verkstad, 200 kr vid lagning av ruta hos annan verkstad 1 600 kr vid byte av ruta.
Räddning 1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Vagnskada 3 000 eller 6 000 kr **

Bas

Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
Nyckelförsäkring 1 800 kr
Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr

Plus

Med Plus får du sänkt självrisk med 3 000 kr på skador som ersätts av personvagnsgarantin.

Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
Nyckelförsäkring 1 800 kr
Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr

Självriskeliminering djurkollision

Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr


* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

** Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.