Hämtar information

Självrisker Polestar

Självrisk är den del av skadekostnaden du själv står för om du råkar ut för en skada som täcks av försäkringen. Här hittar du aktuella självrisker för Polestar Insurance och vad som gäller i olika situationer.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret

Trafik 0 kr *
Brand 0 kr, men 1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 1 800 kr. Läs villkoren för mer information.
Glas 100 kr vid lagning av ruta hos Polestar-verkstad, 200 kr vid lagning av ruta hos annan verkstad och 1 800 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta.
Räddning 1 500 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin- och elektronik Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Vagnskada 3 500 eller 6 000 kr **

Bas

Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr
Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
Nyckelförsäkring 1 800 kr
Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr

Självriskeliminering djurkollision

Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr


* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren är under 24 år.

** Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.