Hämtar information

Vad har hänt?

Det finns saker som är bra att känna till innan du gör en skadeanmälan till oss. Läs om vad du ska göra i olika situationer och hur försäkringen gäller.

Om du har råkat ut för en skada anmäler du det smidigt via skadeformuläret. 

Till skadeanmälan 

Guide vid skada

Klicka på respektive skadehändelse för att få information om vad du ska göra om olyckan är framme.

Assistans och bärgning

Om du har halv- eller helförsäkring kan du få hjälp med bärgning om fordonet skadas under färden eller om föraren blir sjuk eller skadad. Försäkringen gäller även för tillkopplat släp. Spara alltid kvitton på utlägg som du gör. Merkostnaderna måste vara skäliga.

Ring Polestar assistans på telefonnummer +46-770-828 828 för att få hjälp.

Bilbrand

Brandskador som uppstår från bränder i närheten av bilen, genom blixtnedslag eller om bilen börjat brinna ersätts om din bil är halv- eller helförsäkrad.

Du anmäler brandskador direkt till oss via skadeformuläret.

Bilinbrott och bilstöld

Skador som uppstår till följd av att någon gör inbrott i bilen, stjäl bildelar eller hela bilen ersätts om du har minst halvförsäkring.

Vid inbrott i bilen

 • Gör en polisanmälan på polisens hemsida eller på telefon 114 14. Det samma gäller om någon har försökt stjäla bilen.
 • Anmäl inbrottet till oss via skadeformuläret på hemsidan. Det kan du göra när som helst på dygnet. Du kan även ringa 031-345 70 70. Vi har öppet mellan 08–17 på vardagar.

Kör inte med bilen om någon har försökt stjäla den. Rattlåset kan vara skadat och då kan ratten låsa sig under körning.

Vid stöld av bilen

 • Anmäl bilstöld till polisen via telefon 114 14. De kommer då att efterlysa din bil.
 • Kontakta oss så snart som möjligt, antingen via skadeformuläret eller telefon 031-345 70 70.

När bilen återfinns ska den tas till en Polestar-verkstad för skadebesiktning. Kommer den inte tillrätta inom 30 dagar från och med anmälan får du ersättning av oss motsvarande värdet på bilen.

Djurkollision

Skador som uppstår efter en krock med ett djur ersätts om du har helförsäkring eller giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti).

Gör skadeanmälan direkt på webben eller ring oss på telefon 031-345 70 70.

Du måste göra en polisanmälan om du har krockat med en älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår. Har du kört på ett tamdjur eller en ren ska du anmäla det till djurägaren eller polis.

Du ska alltid markera platsen där djuret blev påkört. Om du inte märker ut platsen riskerar du att få böter.

viltolycka.se hittar du fler tips om vad du ska tänka på. Där kan du även se vilka vägsträckor som är mest drabbade.

Kollision

Vid kollision med annat fordon, person eller annans egendom anmäler du händelsen till oss.

Tänk på att skriva upp registreringsnumret och vem som körde det andra fordonet om du krockat med ett annat fordon. Skriv även ner kontaktuppgifter till eventuella vittnen som vi kan kontakta vid behov.

Maskin- och elektronikskada

Maskin- och elektronikförsäkringen ingår i halv- och helförsäkring för personbilar. Den gäller tills bilen är 8 år eller om den har körts 15 000 mil. Försäkringen upphör när en av gränserna uppnåtts. 

Om du råkar ut för motorhaveri, elfel eller annan maskinskada kontaktar du närmaste auktoriserade Polestar-verkstad för felsökning.

Parkeringsskada

Om ett okänt fordon kört på din bil när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan i vissa fall hjälpa till och ersätta en del av din självisk. 

Vid parkeringsskada:

Vad räknas som parkerings­skada?

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att det ska klassas som en parkeringsskada. Du behöver till exempel kunna bevisa att skadan har orsakats av ett annat motordrivet fordon som har smitit från platsen. Det är dessutom bra om dina uppgifter kan styrkas av ett vittne till händelsen.

När du anmäler skadan till oss hjälper vi dig att kontrollera om du uppfyller kraven för att få ersättning.

Läs mer på Trafikförsäkringsföreningen

Det här räknas inte som parkerings­skada

 • Repor och andra skador orsakade av exempelvis kundvagn och cykel
 • Kollision mellan två fordon på en parkeringsplats
 • Kollision med en stolpe eller liknande föremål i samband med parkering
 • Skador på parkerade fordon som sker utanför Sverige.

Personskada vid trafikolycka

Trafikförsäkringen täcker skador på förare och passagerare i den egna bilen vid en trafikolycka. Den gäller även om föraren orsakar skador på personer utanför bilen.

Så anmäler du person­skada

Du anmäler personskador här på webben samtidigt som du gör skadeanmälan för fordonet. Har du frågor kan du alltid ringa oss på 031-345 62 80 eller läsa mer i informationsbladen:

Ersättning vid person­skada (PDF)

Ersättning vid döds­fall (PDF)

Vid behov kan du få kostnadsfri juridisk hjälp, till exempel om du har svårt att sätta dig in i skaderegleringen. Prata med din handläggare för mer information.

Singelolycka

Som singelolycka räknas alla typer av trafikolyckor där ingen annan bil varit inblandad. Det kan vara att du har kört ner i ett dike eller in i en lyktstolpe, även kallat avkörningsolyckor, eller råkat köra på ett föremål.

Du anmäler singelolyckor smidigt via skadeformuläret eller telefon.

Skada som inträffar utomlands

Om du råkar ut för en skada utomlands ringer du vår utlandsskadeavdelning. De ser till att du får snabb hjälp och sköter kontakten med utländska försäkringsbolag.

Telefonnummer: +46 31-345 70 30

Mejladress: fcd@polestarinsurance.se

Ta med Grönt kort på resan

Beställ Grönt kort innan du reser utomlands. Det är ett bevis på att bilen är trafikförsäkrad och gäller i alla länder som omfattas av Gröna kortavtalet. Besöker du något av länderna utan Grönt kort måste du teckna en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

Kontakta oss för att beställa Grönt Kort kostnadsfritt och om du har frågor om hur försäkringen gäller i det land/länder som du ska besöka.

Skadegörelse

Skadegörelse innebär att en annan person avsiktligt skadat din bil. Det kan till exempel vara sönderskurna däck, inslagna rutor, repad lack eller att någon har sparkat på bilen.

Du får ersättning för skadegörelse om du har en helförsäkring eller giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Logga in på Mina sidor för att se vilken omfattning du har valt och om personvagnsgarantin fortfarande gäller.

Logga in på Mina sidor.

Anmäl skadegörelse:

Stenskott och annan glasskada 

Ring oss om du behöver reparera stenskott eller byta vindruta. Vi hjälper dig att komma i kontakt med närmaste Polestar-verkstad.

Självrisken är 100 kronor när du lagar rutan hos en auktoriserad Polestar-verkstad. Vid byte av glasruta är självrisken 1 800 kronor eller 3 000 kronor beroende på vad du har valt. En skada på glastak ersätts via vagnskadeförsäkringen eller personvagnsgarantin.

Tilläggs­försäkringar 

 • Bas – Innehåller bland annat hyrbil, sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse, 0 kronor i självrisk vid djurkollision. Läs mer om Bas.
 • Plus – Vår mest heltäckande tilläggsförsäkring. Förutom allt som ingår i Bas får du även 3 000 kronor lägre självrisk för skador som ersätts via personvagnsgarantin (vagnskadegarantin). Läs mer om Plus.   
 • Care – Med Care får föraren och passagerare i bilen vård efter en olycka. Det ingår både individanpassad specialistvård och rehabilitering. Läs mer om Care.  

Logga in på Mina sidor för att se vilka tilläggsförsäkringar du har valt eller för att lägga till extra skydd.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.